Algemene informatie over yoga

Uitvoering van de yogaoefeningen:

Hatha-yoga kenmerkt zich door dynamische bewegingen die afgewisseld worden met statische lichaamshoudingen en ontspanningsoefeningen.

Meestal doe je een beweging eerst een aantal keer dynamisch en dan blijf je in die zelfde houding en vervolgens voel je de oefeningen in een ontspannen houding na. Een yogales bestaat uit staande, zittende en liggende yoga-oefeningen en wordt afgesloten met een ontspanningsoefening.

Zowel de dynamische als de statische houdingen worden ondersteund door de adem, waarbij aandacht wordt besteed aan de volledige adem (buik, flanken, borstkast)

Iedereen die kan bewegen kan met deze yoga meedoen. De oefeningen kunnen fysiek best pittig zijn en je mag ook wel wat gaan voelen in je lichaam. Het gaat hierbij niet om de prestatie, maar om het opzoeken van de eigen grenzen om van daaruit meer ruimte en ontspanning toe te laten.

Verschillende oefeningen worden door de lessen heen herhaald, zodat de aandacht zich kan verdelen over de volgende drie gebieden:

  1. De fysieke uitvoering
  2. De fysieke uitvoering in combinatie met de adem
  3. De innerlijke beleving van de oefeningen

Om tijdens de les de optimale aandacht voor de eigen innerlijke beleving te ondersteunen, wordt er een doorgaande les van één uur gegeven. De oefeningen worden doorgaans niet besproken en er worden geen individuele correcties gegeven.

De oefeningen worden zo ingesproken dat je ze in wezen met je ogen dicht kan uitvoeren, maar de yogadocent doet ook zelf alle oefeningen mee. Mocht je echt iets doen wat niet goed is voor je lichaam dan wordt er wat van gezegd, maar je hoeft de oefeningen niet meteen perfect uit te voeren, gaande weg komen de details aan bod.

Voor vragen kun je voor of na de les bij de docent terecht.

Aandacht en ruimte voor jezelf :

In het dagelijke leven wordt er vooral aandacht gevraagd van de wereld om ons heen.

We zijn geneigd om onze aandacht en onze blik naar buiten te richten. Meestal krijgen de omstandigheden of de omgeving de meeste aandacht. Zowel in positieve als in negatieve zin. De meeste mensen zijn gewend doelgericht bezig te zijn waarbij prestatie en snelheid hoog gewaardeerd worden.

Als we wel met onze aandacht naar ons zelf gaan worden we vaak meegenomen door emoties, gevoelens of gedachtes.

Yogabeoefening vraagt een andere houding. Yoga vraagt een open aandacht waarbij je juist mag zijn waar je bent. Waarbij het niet gaat om de prestatie maar om de beleving.

Alles wat je ervaart, ervaar je in je lichaam, het vraagt dus aandacht voor je lichaam.

Het is de bedoeling dat je aandacht zich verlegt van de waarneming naar de waarnemer. Je laat gevoelens en gedachtes komen en ook weer gaan. Doordat je dat deel in jezelf opzoekt wat helder, liefdevol, onderzoekend en zonder oordelen waarneemt kun je gevoelens, ervaringen en gedachtes een plek geven of loslaten.

Dit is een voortdurend proces waarin je steeds weer kunt opmerken: o ja daar ga ik weer met mijn aandacht naar mijn buurman, of naar wat je straks nog wil doen. Dan breng je je aandacht weer terug naar jezelf, naar je lichaam, de oefening, de adem . Zodat je steeds meer in het moment aanwezig blijft met je aandacht.

De werking van yoga:

Yoga is gericht op bewustwording. Je kunt bijvoorbeeld spanning pas loslaten als je je er bewust van bent. Het beoefenen van yoga heeft zowel een geestelijke als lichamelijke werking. Yoga gaat er vanuit dat lichaam en geest niet los van elkaar staan. Ze zijn met elkaar verbonden en beinvloeden elkaar.

Bij regelmatige beoefening van yoga, krijgen alle delen van het lichaam de kans om zich in kracht en soepelheid te ontwikkelen. De oefeningen hebben een gunstige werking op de gewrichten, de organen en het zenuwstelsel.

Door het beoefenen van yoga leer je je grenzen en beperkingen kennen waardoor je beter naar je lichaam leert luisteren en het lichaam zich makkelijker kan herstellen.

Je leert door yoga dieper te ontspannen, het werkt ontstressend en het concentratievermogen kan er door toenemen. Tegelijkertijd krijgen onderliggende patronen de kans zich te tonen. Je kunt je meer bewust worden van gedachtes, emoties en gevoelens die in je leven.

Yoga geeft je de mogelijkheid dat los te laten wat je los kunt laten, en dat te accepteren wat bij je hoort. Zo onstaat ontspanning. Dit werkt op zowel het fysieke als geestelijke vlak.